Barn


Vi ønsker å være en menighet der barn og barnefamilier trives. Vi tror at dagens barn og unge er viktige for framtida.

Derfor ønsker vi spesielt å nå dem med evangeliet om Jesus!

Vi har flere tilbud for barn og unge: 

Barn

Søndagsskole

Hver søndag er det søndagsskole for aldersgruppa 0-12 år.

Barna starter hver gudstjeneste sammen med de voksne, og går så opp i søndagsskolen etter 10 - 15 minutter.
Søndagsskolen har undervisning og aktiviteter tilpasset barna.  Undervisningen følger en fast læreplan der barna lærer grunnleggende kristne verdier og bibelhistorie.

Søndagsskolen deles opp i 2 grupper:

Førskole: lek, felleskap og enkel undervisning
Skolebarn: Undervisning og aktiviteter.

Barn

Vi legger stor vekt på at barna skal trives, finne nye venner og ha det gøy sammen.

 

SuperSøndag er barnas søndag!

Barn

Kul musikk, dans og moro, bibelhistorier,
drama, tøffe aktiviteter, dukketeater, hoppeslott og tivoliboder!

SuperSøndag er et arrangement spesielt for barn mellom 0-12år. Hele familien er velkommen, og de voksne kan velge om de vil være med barna på aktiviteter eller sitte oppe i kafeen.
Det er salg av pølser, brus, kaffe og lignende.
Vi har noen temafester; som HalloVenn hver 31.oktober, Julefest og Påskefest. Følg med på "kommende events"

Kontaktperson: Christian Aasland tlf: 92031260

Se på kalenderen når neste SuperSøndag er

Gratis entre!

Powered by Cornerstone