Åpen Barnehage

Velkommen til Åpen Barnehage!

Vi i Kristen Tjeneste driver Forus Åpen Barnehage, som holder til i 2. etasje i Lagerveien 21 på Forus.

Barnehagen er åpen for alle som er hjemmeværende med barn på dagtid. Foreldre i barselpermisjon er spesielt velkomne!
Ta med barna for lek, aktiviteter, felleskap og samlingsstund.

Styrer og pedagogisk leder er Carine Ljones, tlf 97560834

Åpningstid er mandag - torsdag fra 09.00-13.00

Vi følger Stavanger kommunes skolerute og holder stengt i skolens ferie og fridager.

Link til barnehagens hjemmeside

Åpen Barnehage

Powered by Cornerstone