Møter

Gudstjeneste

 

Møter

 

 

Søndagens møte kl 11 er ukas høydepunkt for mange i Kristen Tjeneste. Da er vi sammen for å prise Jesus gjennom lovsang, og høre god forkynnelse. Vi ønsker at alle skal trives hos oss og legger vekt på et uformelt og inspirerende felleskap.

 

Møter

 

Barn og ungdom er en viktig del av gudstjenesten, og vi ønsker å inkludere og synligjøre disse så mye som mulig. Det er søndagsskole for barn i alderen 0-12 år hver søndag, og denne starter 10-15 minutter inn i gudstjenesten.

 

Møter

 

Etter gudstjenesten inviterer vi alle til kaffe, te og is i vår kafé. For mange av barna spesielt er dette et høydepunkt!

 

 

Husgrupper


Vi startet som et husfellesskap, og har forstatt fokus på verdien av å møtes i mindre fellesskap. Husgruppene er for medlemmer i Kristen Tjeneste, og dersom du ønsker å bli med i en husgruppe, kan du ta kontakt med oss på post@kristentjeneste.no.

 

Lovsang

 

Møter

 

Lovsang er et uttrykk for vår hengivenhet og tilbedelse av Jesus, vår Frelser. Lovsangsteamet i Kristen Tjeneste har samlinger annenhver uke, og leder lovsang på gudstjenestene og konferanser i menighetens regi.

 

Bønn


Bønn er en bærebjelke i menigheten, og flere ganger ukentlig samles grupper i menigheten til bønn. Dersom du ønsker forbønn, ta gjerne kontakt på post@kristentjeneste.no

 

 

 

Powered by Cornerstone