Møter

Gudstjeneste

Møter 

Søndagens møte kl 11 er ukas høydepunkt for mange i Kristen Tjeneste. Da er vi sammen for å prise Jesus gjennom lovsang, og høre god forkynnelse. Vi ønsker at alle skal trives hos oss og legger vekt på et uformelt og inspirerende felleskap.

Møter

Barn og ungdom er en viktig del av gudstjenesten, og vi ønsker å inkludere og synligjøre disse så mye som mulig. Det er søndagsskole for barn i alderen 0-12 år hver søndag, og denne starter 10-15 minutter inn i gudstjenesten.

Møter

Etter gudstjenesten inviterer vi alle til kaffe, te og is i vår kafé. For mange av barna spesielt er dette et høydepunkt!

 

Internasjonal Kafé

Møter

Vi kommer fra mange ulike land, og fredager kl 20 samles vi for fellesskap; med andakt, mat og og enkle aktiviteter for å lære mer norsk. Her snakkes det blant annet arabisk, gresk, italiensk, albansk, engelsk og norsk, med hovedfokus på at vi er en felles gruppe som liker å være sammen. 

Møter

 

Husgrupper


Vi startet som et husfellesskap, og har forstatt fokus på verdien av å møtes i mindre fellesskap. Husgruppene er for medlemmer i Kristen Tjeneste, og dersom du ønsker å bli med i en husgruppe, kan du ta kontakt med oss på post@kristentjeneste.no.

 

Lovsang

Møter

Lovsang er et uttrykk for vår hengivenhet og tilbedelse av Jesus, vår Frelser. Lovsangsteamet i Kristen Tjeneste har samlinger annenhver uke, og leder lovsang på gudstjenestene og konferanser i menighetens regi.

 

Bønn


Bønn er en bærebjelke i menigheten, og flere ganger ukentlig samles grupper i menigheten til bønn. Dersom du ønsker forbønn, ta gjerne kontakt på post@kristentjeneste.no

Tirsdagsmøter


På noen tirsdager i vår- og høstsemesteret arrangerer vi formiddagsmøter, med lovsang, bønn, undervisning og felleskap. Se kalender for når neste møte er. 

 

 

Til Tjeneste

Møter

Noen lørdags kvelder har vi Til Tjeneste i Stavanger Sentrum. Dette er et uttrykk for vår visjon; sammen i tjeneste til tjeneste, der vi ønsker å være til stede der mennesker trenger oss. Her deler vi ut gratis lapper og kaffe, og er til stede for de som trenger noen å snakke med. Se på kalenderen for når neste Til Tjeneste er.

Powered by Cornerstone