Menighetsmøte med tjenesteteam

Menighetsmøte med tjenesteteam

 

Detaljer

Menighetsmøtet tar for seg viktige saker i menigheten; strategi, utfordringer og framgang, og de gangene det er valg er det medlemmer over 15 år som har stemmerett. 

Etter møtet samles tjenesteteamene i grupper der lederne informerer om veien videre, og det er mulig å komme med innspill til teamleder. 

Powered by Cornerstone