Bønn og Fasteuke

Bønn og Fasteuke

 

Detaljer

 — 

BØNN OG FASTE, UKE 35

Felles bønn

Mandag 26.aug kl 0900 og 2100

Tirsdag 27.aug kl 0900 og 2100

Onsdag 28.aug kl 0900 og i husgruppene

Torsdag 29.aug kl 0900 og 2100

Fredag 30aug kl 0900 og

Bønn og lovsangskveld hos Menigheten Gods Grace kl 1900

Alle bønnemøter blir i bønnerommet ved siden av scenen.

Bønneemner: 

Jes 54:13: alle dine barn skal læres opp av Herren; stor blir freden for barna dine

1 Tim 2,2 :Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.  

Menigheten:

 • Vekst: 5 nye familier i menigheten dette året
 • Frivillighet: at alle skal finne sin tjeneste
 • Søndagsskolen: ny søndagsskolegruppe
 • Tentro og tentroelevene
 • Unge voksne: at disse kan finne sin tilhørighet i menigheten
 • Helbredelse, tegn og under
 • Alle i menigheten har venner
 • Familiemedlemmer og venner som ikke tror
 • Nå mange nye gjennom HalloVenn og SuperSøndag

Nærmiljøet

 • Barn som har det vanskelig grunnet rus eller misbruk

Stavanger Kristne Grunnskole:

 • Nye elever trives og får venner
 • Godt klassemiljø og læringsmiljø
 • Ansatte møter elevene med kjærlighet og visdom
 • Elevene får et møte med Jesus

Misjon:

 • Israel
 • Pakistan
 • Syria
 • Forfulgte Kristne

Norge: 

 • Kongehus
 • Regjering
 • Statsminister
 • Kommunestyrer i våre områder

Takkeemner: 

1.Tess 5:18: takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus

 • Flere kristne familier i menigheten
 • Vekst i Pakistan og vekkelse i Syria
 • Trofaste medarbeidere i menigheten
 • Et fritt land med fred
 • Vekst i søndagsskolen

 

 

Powered by Cornerstone