Bønn og Fasteuke

Bønn og Fasteuke

 

Detaljer

BØNN OG FASTE, UKE 7

Denne uken har vi satt av tid til bønn og faste i Kristen Tjeneste. Om du velger å faste fra mat, sosiale medier, eller andre ting er opp til deg, men vi oppfordrer alle til å sette av litt ekstra tid med Gud denne uken. Når vi sammen søker Gud, vil han svare oss, ofte på forunderlig vis. La oss sammen søke Herren!

Felles bønn i kirka

Mandag til fredag kl 0900 og 2100

Bønn og lovsangskveld hos Menigheten Gods Grace kl 1900

Bønneemner: 

Jes 54:13: Alle dine barn skal læres opp av Herren; stor blir freden for barna dine

1 Tim 2,2 :Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. 

Salme 30,12: Du har vendt min klage til dans for meg. Du løste av meg mine sørgeklær og har ombundet meg med glede 

Menigheten:

 • Vekst i menigheten
 • Fred og harmoni i menigheten
 • Gode vennskapsbånd mellom barn, unge og voksne
 • Husgruppene – vekst og fungere godt
 • Alle finner sin funksjon – Ef 4,11-12
 • Klagesang gjøres om til dans – en ny glede og begeistring fra Jesus

Stavanger Kristne Grunnskole:

 • Nye elever trives og får venner
 • Godt klassemiljø og læringsmiljø
 • Ansatte møter elevene med kjærlighet og visdom
 • Elevene får et møte med Jesus

Bibelskolen LINK

 • God oppstart
 • Godt samarbeid mellom menighetene
 • 20 elever til høsten

Misjon:

 • Israel
 • Pakistan
 • Syria
 • Forfulgte kristne

Norge: 

 • Kongehus
 • Regjering
 • Statsminister
 • Kommunestyrer i våre områder

 

Takkeemner: 

1.Tess 5:18: Takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus

 • Vekst i Pakistan og vekkelse i Syria
 • Trofaste medarbeidere i menigheten
 • Et fritt land med fred
 • Vekst i søndagsskolen
 • Takk for nye familier som er lagt til menigheten

 

Powered by Cornerstone