Bønn i hjemmene

Bønn i hjemmene

 

Detaljer

La oss samles i hjemmene i denne tiden, og omslutte land, regjering, befolkning, venner og kjente med bønn og lovprisning.

Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning  - Jakob 5,16 

Bønn

Bibelvers vi kan løfte opp i denne tiden:

Jerermia 29:7: «Søk denne byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren! For når det går den vel, så går det dere vel»

1 tim 2:1: «Fremfor alle ting formaner jeg derfor at det blir gjort bønner, påkallelser  forbønner og takk for alle mennesker, for konger og alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet»

Herrens bønn, Matt 6:9-13: « Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet»               

Sammen vil vi be for:

  1. Alle som er syke eller smittet av viruset
  2. For de som kjenne på frykt, uro eller ensomhet, eller er urolige for jobbsituasjon og økonomi
  3. For landets myndigheter: kongehus, regjering og ikke minst helsemyndigheter og helsepersonell
  4. For alle barn og unge som nå ikke kan gå på vanlig skole eller barnehage
  5. For frimodighet for oss kristne til å være lys og salt!
  6. At mennesker i denne tiden skal vende seg til Gud og komme til tro.

Rom 10.13 – hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst

 

I sin tale til folket sa Kong Harald: «Vi befinner oss i en situasjon som både er uvirkelig, fremmed og skremmende for oss alle». Statsminister Erna Solberg sa under pressekonferansen torsdag 12. mars at «Koronaviruset er så smittsomt at vi ikke kan ta på hverandre – men vi skal ta vare på hverandre». Aldri før har det blitt innført så sterke restriksjoner i landet vårt i fredstid og ikke minst har det betydning for vår personlige frihet.

Som menighet i Stavanger har vi en viktig rolle å spille nå for å vise godhet og omsorg til mennesker i en vanskelig situasjon, samtidig som vi er i bønn for folket vårt og landet vårt. Her er mer info om hvordan dette kan se i våre menigheter i denne tiden.

Godhet

Stavanger kommune har lansert et tilbud kalt «Matleveringstjeneste til mennesker i koronakarantene». De har invitert flere frivillige lag og organisasjoner til å være med og samle mennesker til denne tjenesten. IMI-kirken og Godhet Norge har vært i kontakt med dem og har sagt at de ønsker å være med.

Som en videreføring av alle gode initiativ som spontant vokser fram, inviteres dere derfor til å være med på et felles initiativ. Vi vil bruke betegnelsen «Godhet Norge/menigheter i Stavanger» og oppgi godhet@godhet.no som adresse der folk som ønsker hjelp kan ta kontakt.

IMI-kirken har opprettet en påmeldingsside der alle som vil bidra i tjeneste for dem som er berørt av Korona-virus kan registrere seg:https://www.checkin.no/event/23203/godhet-for-corona-beroerte. Når vi får inn ønsker om hjelp, vil vi fordele oppdrag til disse frivillige. Vi vil dermed få en database med menighetsmedlemmer i Stavanger som vil tjene, og dette kan bli verdifullt i tiden som ligger foran oss. Ingen vet hvor lenge krisen vil vare eller hva slags behov som vil dukke opp.

På denne siden, kan man registrere seg på vegne av en gruppe. Én person i en menighet eller smågruppe kan ta på seg ansvar for å koordinere innsatsen for flere frivillige. Her kan man også presisere hvordan man ønsker å bidra.

Forfattet i felleskap av Geir Loftesnes (pastor IMI-kirken) og Christian Aasland (pastor Kristen Tjeneste og leder av FMS)

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone