Bønnemøte

Bønnemøte

 

Detaljer

Tirsdag morgen har vi bønn sammen i menigheten. Her ber vi for menighetens arbeid, som omfatter misjon, ungdom, eldre, barn, familier og enslige, og for bønneemner som kommer inn jevnlig fra mennesker som ønsker forbønn. Det er og mulig å komme hit og bli bedt for, dersom du ønsker forbønn. Det vil alltid være ledere fra menigheten representert. Vi samles på menighetskontoret

Powered by Cornerstone